Algemene voorwaarden

Maison d’hôtes, kamers en appartementen in Chardonnay

Algemene voorwaarden

INFORMATIE VOORAF

 
De reservering van de kamers is onderworpen aan de volledige betaling van het totale bedrag, inclusief de huur van accommodatie en de gevraagde extra diensten.
 

Artikel 1 – Doel

Dit contract is alleen bedoeld voor de reservering van een verblijf in La Cadole, maison d’hôtes in Chardonnay . Wij zullen ervoor zorgen dat onze gasten zich van harte welkom voelen. Wij zullen u persoonlijk verwelkomen en u naar beste vermogen die aandacht geven die u wenst voor een aangenaam verblijf, met kennis van de omgeving.

Artikel 2 – Duur van het verblijf

De klant ondertekent dit contract voor bepaalde tijd. In geen geval kunnen hieraan rechten ontleend worden het verblijf te verlengen.

Artikel 3 – Reservering en sluiten van het contract

De reservering wordt van kracht en het contract gaat in op het moment dat de klant 15% van het totaal verschuldigde bedrag van het verblijf, inclusief eventuele extra kosten, aan de eigenaar heeft betaald. Prijzen zijn inclusief alle belastingen..

Artikel 4 – Annulering door de klant

Een eventuele annulering moet direct, op de door de klant gekozen wijze, aan de eigenaar worden gemeld.

1. Annulering bij meer dan 60 dagen vóór het begin van het geplande verblijf: u heeft recht op teruggave van het volledige bedrag onder inhouding van de kosten voor overschrijving via Paypal.

2. Als de annulering tussen de 60 en 30 dagen voor het geplande begin van het verblijf plaatsvindt, heeft u recht op teruggave van 50% van het verschuldigde bedrag, onder inhouding van de kosten voor overschrijving door Paypal.

3. Als de annulering binnen 30 voor het geplande verblijf plaatsvindt, vindt geen restitutie plaats, aangezien de kansen om de accommodatie alsnog te verhuren aanzienlijk zijn verminderd.

4. Als de klant niet op de afgesproken aankomsttijd op de geplande dag van aankomst verschijnt, zonder de eigenaar van de vertraging op de hoogte te stellen, wordt dit contract ongeldig en kan de eigenaar vrijelijk beschikken over de kamer(s)/appartement. Het totaal verschuldigde en deels of geheel betaalde bedrag van de reservering komt toe aan de eigenaar, behalve in geval van overmacht, bevestigd door officiële documenten.

5. In geval van een korter dan overeengekomen verblijf, blijft het volledige bedrag van de reservering verschuldigd aan de eigenaar, behalve in geval van overmacht. De eventueel extra geboekte diensten die nog niet zijn afgenomen, worden terugbetaald.

Artikel 5 – Annulering door de eigenaar

Wanneer de eigenaar gedwongen is vóór het begin van het verblijf dit verblijf te annuleren, moet hij de klant zo snel mogelijk informeren en proberen een oplossing te vinden voor een goede accommodatie bij een andere gastheer in de buurt. De klant heeft geen recht op schadevergoeding. Indien de klant de voorgestelde oplossing, ook zonder opgaaf van reden, niet accepteert, betaalt de eigenaar de reeds betaalde bedragen onmiddellijk terug.

Artikel 6 – Aankomst

De klant arriveert op de opgegeven dag op de met de eigenaar overeengekomen tijd. In geval van late of vertraagde aankomst, moet de klant de eigenaar tijdig informeren.

Artikel 7 – Ontbijten

Het ontbijt wordt geserveerd tussen 8:30 en 10:45 uur. Op verzoek van de klant kan hiervan maximaal een kwartier worden afgeweken.

Artikel 8 – Betaling van het verschuldigde bedrag

Het eventueel nog verschuldigde bedrag moet bij aankomst worden betaald aan de eigenaar als het geheel echter niet vooraf is betaald. Consumpties en extra diensten worden aan het einde van het verblijf aan de eigenaar betaald voor zover niet direct afgerekend.

Artikel 9 – Toeristenbelasting

De toeristenbelasting is een lokale belasting die de klant moet betalen aan de eigenaar, die deze vervolgens weer afdraagt.

Artikel 10 – Gebruik van de gebouwen en terrein

De klant moet het vredige karakter van de gebouwen respecteren en deze gebruiken volgens het beoogde doel. Er kunnen geen maaltijden in de slaapkamers worden gebruikt. Hij verbindt zich ertoe de kamers in goede staat te houden en zal alle schade waarvoor hij verantwoordelijk is direct melden bij de eigenaar en vergoeden indien er sprake is van schuld of opzet. Het hele huis is rookvrij.

Artikel 11 – Capaciteit

Dit contract heeft betrekking op een afgesproken aantal personen. Als het aantal klanten dit afgesproken aantal overschrijdt, kan de eigenaar de extra klanten weigeren.

Deze weigering kan op geen enkele manier worden beschouwd als een wijziging of een schending van het contract op initiatief van de eigenaar. In geval van vertrek van een aantal klanten die hoger zijn dan het afgesproken aantal, vindt geen restitutie plaats.

Artikel 12 – Huisdieren

Huisdieren zijn toegestaan, maar moeten in de tuin blijven die is gereserveerd voor de gastenveblijven. Eventuele schade wordt door de eigenaar van het dier vergoed.. De dieren mogen op geen enkele manier de rust en kalmte van andere gasten verstoren, en zeker niet ​​de door hen gehuurde ruimtes betreden.Dieren zijn niet toegestaan om in bedden, banken of ligstoelen te slapen en mogen niet in het zwembad komen. Eigenaren beloven ook hun huisdier niet alleen op het terrein achter te laten voor wandelingen of uitstapjes zonder ons hier expliciet om te vragen en afhankelijk van onze beschikbaarheid.

Artikel 13 – Zwembad

Het zwembad is open ​​van 9H00 tot 12H00/ van 14H00 tot 19H00. Gasten zijn zelf volledig verantwoordelijk hun eigen veiligheid en die van hun kinderen. Geen enkel kind mag zwemmen zonder de aanwezigheid van een van de ouders.

 

Appelez-nous

Encore des doutes? Rien de tel que la voix pour un premier échange!